LANDET INNANFÖR

Under 2018-2019 var Louise Halvardsson en av fyra författare som höll workshops i kreativitet skrivande för patienter på psykiatriska affektiva avdelningen på Sahlgrenska.

Utgiven på Bokförlaget Korpen. Läs mer om boken och projektet här.