PROJEKT

Här kan du snart läsa om pågående och genomförda projekt och samarbeten:

40 DAGAR PÅ EN BÄNK I BERLIN/40 DAYS ON A BENCH IN BERLIN

SVENGLISH/SWENGLISH

THE SOFT REVOLUTION OF GOTH PUNK POETRY

LOUISE & HENKE

SMUTSKULTUR

FOUR THIRTY-THREE

THE WRITING SISTERS COLLECTIVE