40 DAGAR PÅ EN BÄNK I BERLIN/40 DAYS ON A BENCH IN BERLIN

Louise Halvardsson, foto: Sara Starkström

40 DAGAR PÅ EN BÄNK I BERLIN (Scroll down for English, below next picture)

NÄR? 1 april-10 maj 2022.

VAR? På en bänk i Berlin.

HUR? Sitta i 40 minuter om dagen i 40 dagar (samma tid – kl. 11:00-11:40 – samma bänk). Sitta och ”göra ingenting” förutom att observera omgivningen och sina tankar och sedan skriva ner sina reflektioner. Dokumentation görs löpande på författarens privata facebooksida Louise Halvardsson som går att följa under hashtaggen #40dagarpåenbänkiberlin (utan att vänförfråga) och på instagram.

VEM? Författaren och poeten Louise Halvardsson som fyller 40 och är inne i en 40-årskris.

VARFÖR? För att återhämta sig efter ett tufft år i livet och reflektera över var och hur hon vill leva samt lära sig att ”göra ingenting”.

BAKGRUND: Det hela började med att författaren förlorade sitt hem (en hyresrätt i Göteborg) på ett oväntat och rent av olagligt sätt. Detta sammanföll med att en vän/kollega dog och hon blev ofrivillig ordförande i en större förening och samtidigt försökte ta igen alla frilansuppdrag som skjutits upp under pandemin och dessutom gick en kurs på distans. Författaren kände att hon var på fel spår i livet och var nära att spåra ur. Utmattning och utbrändhet var ord kon knappt vågade uttala; hon kände ”det enda jag vill göra är att sitta på en bänk”.

BERLIN? Varför just Berlin då? Jo, Berlin är en plats som många konstnärer av olika slag har bott på under en period i livet. Nick Cave! David Bowie! Lou Reed! När författaren var yngre kändes det självklart att flytta någonstans i ett halvår, ha sitt hem i en ryggsäck och se vad som hände. Efter åtta och ett halvt år i samma lägenhet hade hon blivit alltför bekväm, så efter den största besvikelsen lagt sig såg hon bostadslösheten som en chans att testa något annat. En bänk i Berlin är dessutom en snygg alliteration.

FOTNOT: Projektet är en helt fristående fortsättning på Louise Halvardssons 30-årskris-projekt: Svenglish då hon bodde hemma hos 30 olika personer under 30 veckor och ställde 30 frågor till dem för att ta reda på var och hur hon ville bo.

Louise Halvardsson, photo: Sara Starkström

40 DAYS ON A BENCH IN BERLIN

WHEN? 1 April-10 May 2022.

WHERE? On a bench in Berlin.

HOW? Sit for 40 minutes a day for 40 days in a row (same time – 11:00-11:40 – every day and the same bench). Sit and ”do nothing” apart from observing your surroundings and thoughts and then write down your reflections. The documentation is happening on the writer’s private facebook page Louise Halvardsson that you can follow via the hashtag #40daysonabenchinberlin (without befriending her) and on instagram.

WHO? The Swedish author and poet Louise Halvardsson who turns 40 and is experiencing a midlife crisis.

WHY? To recover after a tough year and reflect on where and how to live and learn how to ”do nothing”.

BACKSTORY: It all started when the writer lost her home (a flat in Gothenburg) in an unexpected and even illegal way. This coincided with the death of a friend/colleague and she ended up having to be the chair of a fairly big organisation and at the same time she tried to catch up on all her freelance work that had been put forward during the pandemic and on top of that she did a course. The writer felt she was on the wrong track and was about to derail. Fatigue and burnout were words she was afraid to pronounce; she felt ”the only thing I want to do is to sit on a bench”.

BERLIN? So why Berlin? Well, Berlin is a place where many artists of different kinds have lived during a period in life. Nick Cave! David Bowie! Lou Reed! When the writer was younger it felt natural to move somewhere for a year, live out of a rucksack and see what happens. After eight and a half years in the same flat she had become a bit too comfy, so after the first disappointment she saw the ”homelessness” as a chance to try something different. A bench in Berlin is also an attractive alliteration.

FOOTNOTE: The project is a loose continuation of Louise Halvardsson’s 30-year-old-crisis-project: Swenglish, when she stayed with 30 different people for 30 week and asked them 30 questions to work out where and how to live.